Sökning: "Per Johan Ekblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Johan Ekblad.

  1. 1. Dual 30 - Konstruktion av gitarrförstärkare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

    Författare :Per Johan Ekblad; Dennis Vesterlund; [2008]
    Nyckelord :gitarrförstärkare; audioteknik;

    Sammanfattning : En gitarrförstärkare baserad på elektronrör har konstruerats på uppdrag av Mikael Lyander, ägare av Sandkvie Studio på Gotland. Arbetet med gitarrförstärkaren Dual 30 har gett stor insikt om designprocessen av en rörförstärkare. Moment som design, layout och praktisk konstruktion har behandlats. LÄS MER