Sökning: "Per Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Per Karlsson.

 1. 1. Predicting Pedestrian Counts per Street Segment in Urban Environments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Karlsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :data science; pedestrian movement; machine learning; random forest; negative binomial; spatial morphology; road network; street centrality; built environment; built density; attractions; land division;

  Sammanfattning : Cities are continuously growing all over the world and the complexity of designingurban environments increases. Therefore, there is a need to build a better understandingin how our cities work today. One of the essential parts of this is understandingthe pedestrian movement. LÄS MER

 2. 2. Ordförståelse i SVA03 och SVE03 : en jämförelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Annika Karlsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; läsvanor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redogör för en jämförelse av ordförståelsen hos L1- och L2-elever och urvalsgruppen har varit elever som läser gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. Syftet var att studera skillnaderna grupperna emellan, både kvantitativt och kvalitativt, samt kopplingen till informanternas läsvanor. LÄS MER

 3. 3. Do people with larger lungs speak in longer utterances and inhale less frequently? : Relationships between lung capacity, respiratory rate, proportion of lung capacity used for speech and utterance durations

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Denise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Lung capacity; respiratory rate; speech volume; utterance duration;

  Sammanfattning : This study examined the relationship between lung capacity, speech volume and duration of utterances. 8 adult subjects, 4 males and 4 females (24-36 yrs), participated. By breathing into a digital spirometer, lung capacities such as Vital Capacity (VC) and Inspirational Capacity (IC) were estimated. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av mikroplaster i tångmärlor (Gammaridae) längs södra Hallandskusten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Karlsson; [2020]
  Nyckelord :plastic; plastics; microplastics; microplastic; Amphipoda; gammarid; gammarids; Gammaridae; Gammarus; Halland; Skåne; rural; urban; biology; aquatic biology; Falkenberg; Ugglarp; Halmstad; Laxvik; Båstad; Kattvik; Sweden; trophic transfer; plast; plaster; mikroplaster; mikroplast; tångmärlor; tångmärla; Gammaridae; Gammarus; gammarid; gammarider; märlkräfta; märlkräftor; Amphipoda; Halland; Skåne; landsbygd; stad; biologi; akvatisk biologi; Falkenberg; Ugglarp; Halmstad; Laxvik; Båstad; Kattvik; Sverige; trofisk överföring;

  Sammanfattning : Since the middle of the 20th century, scientists have observed that marine organisms ingest plastics in various shapes, directly or through food. Plastics smaller than 5 millimetres, called microplastics, have in recent years gained more attention and been found to accumulate environmental toxins. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsanalys av produktionsparametrar för drönarskal

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Höglund; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :tillverkningsmetoder; material; konstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate which manufacturing process and material that are suitable and most cost-effective when manufacturing a drone shell and similar products. This has been done by looking at which manufacturing methods and materials that is most suited when manufacturing a drone shell, and then study which one of these is the most cost-effective. LÄS MER