Sökning: "Per Kronqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Per Kronqvist.

 1. 1. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Magnesiumstatus hos mjölkkor : en fältstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elin Briland; Cecilia Kronqvist; [2006]
  Nyckelord :magnesium; kalium; mjölkko; fältstudie;

  Sammanfattning : Magnesium is an essential mineral that is important for several physiologic and biochemical processes in the body. Deficiency of magnesium is mainly associated with grass tetany, but can also appear in cows during the indoor period. Since long it is known that potassium has a negative effect on the absorption of magnesium. LÄS MER

 3. 3. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Niklas Gudmunson; Christoffer Kronqvist; [2005]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During a changeover, that is when the tools in a machine are replaced so that it is able to manufacture another product, no other products can be manufactured and therefore the company looses money. To minimize this loss the production is often organized with big batches to minimize the amount of changeovers. LÄS MER