Sökning: "Per Kullberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Per Kullberg.

 1. 1. Hur upplevs fysisk aktivitet och träning av personer med depression? En kvalitativ intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Per Kullberg; Malin Selenius; [2017]
  Nyckelord :Depression; depressive disorder; physical activity; exercise; physical therapy; Depression; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte: Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Studier visar att fysisk aktivitet ger likvärdig positiv effekt som annan behandling. LÄS MER

 2. 2. Socionomutbildningen ur ett studentperspektiv – en kamp mellan diskurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karl Nilsson; Fanny Andreasson; [2016]
  Nyckelord :social work; profession; discourses; knowledge base; power; education; students; socialt arbete; diskurser; kunskapsbas; makt; utbildning; studenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Fanny Andreasson and Karl Nilsson Title: The Bachelor of Science Programme in Social Work According to a Student Perspective – a Battle of Discourses Supervisor: Karin Kullberg Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed The intention of this study was to examine what conceptions social work students perceive on how their social work education presents the profession of social workers as well as handling the aspects of power which are inherent within the profession. The study involved students engaged in the final term of the Bachelor of Science Programme in Social Work at Lund Uni-versity in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Swedish teachers’ and students’ views on the use of ICT in the English classroom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Tobias Kullberg; [2011]
  Nyckelord :computer-assisted language learning; EFL teaching; EFL learning; ICT and language learning;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore whether some Swedish teachers and students feel that they are helped by ICT tools in their classrooms or not. It is vital for this thesis to find out whether or not teachers experience that their students are positively stimulated by the use of ICT when learning English. LÄS MER

 4. 4. Förstudie till flödesackumulering på Astra Tech

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Pontus Johansson; Lovisa Kullberg; [2011]
  Nyckelord :Accumulation; conveyor belts; palletizing; depalletizing; flow simulation; Ackumulering; bansystem; palletering; depalletering; flödessimulering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka möjligheten för optimering av produktflödet. Företagets produkter transporteras på ett transportband till en gemensam process. Det nuvarande flödet till processen är inte optimerat vilket resulterar i att processen körs ineffektivt. LÄS MER

 5. 5. IAS 1 Punkt 113 och 116 - betydende bedömningar och osäkerheter i uppskattningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ericsson; Jennie Kullberg; [2009-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IAS 1 innehåller krav på att företag skall lämna upplysningar om deviktigaste bedömningar företag gör vid tillämpning av dess redovisningsprinciper samt viktigakällor till osäkerhet i uppskattningar. Detta krav innefattas av punkterna 113 och 116. LÄS MER