Sökning: "Per Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Per Lindberg.

 1. 1. Gråskalors kontrast och dess påverkan på ögonblinkningar vid användning av datorskärmar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lindberg; Viktor Lemón; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Långvarigt användande av datorskärmar kan leda till Computer Vision Syndrome (Digital Ögonansträngning) vilket relaterar till problem såsom ögonirritation, huvudvärk och suddigt seende. Studiens syfte är att undersöka om en högre nivå av kontrast på en datorskärm leder till ett ökat antal blinkningar, vilket kan motverka ögonirritation och ögontorrhet. LÄS MER

 2. 2. Diskursiva regleringar av vad som får och inte får yttras : Nedslag i debatten om Mr. Cool och låten ”Knulla barn”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Per Lindberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; legitimerande strategier; positionering; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras den debatt som ägde rum under sommaren 2018 och som handlade om Mr.Cool och låten ”Knulla barn”. Uppsatsen utgår från en konstruktivistisk språksyn och syftar till att identifiera de diskurser som kan påstås konstituera debatten. LÄS MER

 3. 3. Matematiska textuppgifter och extrainformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Per Lindberg; [2018-02-07]
  Nyckelord :Matematik; läsförståelse; extrainformation; subtraktionssituation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur extrainformation påverkar elevers möjligheter att lösa textuppgifter. Frågeställningen är: I vilken utsträckning kan elever bortse ifrån extra information i en textuppgift? Syftet med studien var att ta fram information till framtida forskning samt att jämföra denna studiens resultat med tidigare forskningsresultat. LÄS MER

 4. 4. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 5. 5. Selma Lagerlöfs märkvärdiga resa : en hermeneutisk resa till det Heliga Landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magnus Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Lagerlöf; Jerusalem; hermeneutik;

  Sammanfattning : The teacher Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden's most famous and beloved writers and her books have been sold in millions worldwide. She received the Nobel Prize in Literature 1909 and was selected as the first woman in the Swedish academy five years later in 1914. LÄS MER