Sökning: "Per Lindmark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Lindmark.

 1. 1. Säkerhet i CAN-bussen : Riskerna som medföljer Internet of Vehicles

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Anton Lindmark; Fredrik Hall; [2017]
  Nyckelord :CAN-Bus; OBD2; Security; Bluetooth; CAN-buss; OBD2; Säkerhet; Bluetooth;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks säkerheten i de inbyggda systemen i ett fordon. Är CAN-bussen och enheterna som kommunicerar med den verkligen säkra? Vilka svagheter finns det inom säkerheten när ny teknik implementeras i fordon och ansluts till CAN-bussen?Om ett fordon blir angripet så är riskerna att angriparen lyckas med attacken ganska stora. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 : Simulering av energibesparande åtgärder i "IDA Indoor Climate and Energy"

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Lindmark; [2015]
  Nyckelord :Energikartläggning; IDA ICE;

  Sammanfattning : On behalf of GATE Intelligent Support AB an energy audit has been conducted in the spring of 2015. The project was to develop an energy audit at an industrial premise in Vännäs municipality. Vännäs Fastigheter AB is the owner of this venue and has recently received complaints from tenants about an cold indoor climate in the property. LÄS MER

 3. 3. "It's just a possession" : En studie av konsumistiska tendenser i realityserien The Hills

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Erika Lindmark; Hanna Olsson Lanneberg; [2012]
  Nyckelord :Konsumtion; konsumism; realityserie; Zygmunt Bauman; The Hills;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ och delvis kvantitativ studie med syftet att analysera konsumistiska tendenser i den amerikanska realityserien The Hills utifrån Zygmunt Baumans teorier om konsumtion och konsumism. Frågeställningen lyder: manifesteras en konsumistisk livsstil i The Hills och i så fall hur? Av de drygt 100 avsnitt som finns av The Hills valde vi 18 stycken, tre avsnitt per säsong, att analysera. LÄS MER

 4. 4. ATK : Kassako eller livräddare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Hans Lindmark; [2008]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att pröva tesen om att ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) är ekonomiskt lönsam, men att antalet olyckor däremot inte minskar på vägsträckor utrustade med ATK. Dvs. är ATK en kassako eller livräddare? Svaret är att ATK är både kassako och livräddare. LÄS MER