Sökning: "Per Martins"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Per Martins.

 1. 1. Convergence of CO2 emissions in the Americas

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Mikael Arvidsson Martins; [2021]
  Nyckelord :Carbon Dioxide Emissions; Emission Intensity; Convergence; Club Convergence; The Americas;

  Sammanfattning : Maintaining global warming to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels is vital. Whether the convergence hypothesis holds for carbon dioxide emissions is important for policymakers facing this issue. This paper investigates the convergence behavior of carbon dioxide emissions for 39 countries in the Americas from 1960-2016. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av amenorré och energitillgänglighet hos kvinnor som tränar CrossFit

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Emelie Kellerth; William Arvidsson Martins; [2021]
  Nyckelord :CrossFit; amenorré; energitillgång; menstruation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om amenorré samt låg energitillgång förekommer bland kvinnliga CrossFitutövare. Fyra frågeställningar besvaras i studien: 1) Hur ser förekomsten av amenorré ut bland kvinnor som utövar CrossFit? 2) Finns det ett samband mellan träningsfrekvens/intensitet och förekomst av amenorré? 3) Finns det ett samband mellan kaloriintag och förekomst av amenorré? 4) Finns det ett samband mellan restriktiv kost och förekomst av amenorré? Metod Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie och genomfördes med hjälp av en enkätundersökning för att identifiera nivåer av träningsvanor, kostintag samt frånvaro av menstruation. LÄS MER

 3. 3. Hästtjejers användning av sociala medier : Utmärker sig kundgruppen ifrån genomsnittet?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Thoresson; Jennifer Martins; Christoffer Olsson; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; kundgrupp; hästtjejer; kundsegmentering; marknadsföring; inbound marketing;

  Sammanfattning : Background: Marketing is something that is constantly changing. Today, social media is the focus and to utilize it for marketing is profitble. LÄS MER

 4. 4. Environmental Education and Gender: Voices from India and Brazil

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Analice Nogueira Martins; [2016]
  Nyckelord :Gender; education; environment; India; Brazil; NGO; Paulo Freire;

  Sammanfattning : Dramatic changes in the environmental patterns represent a threat to human beings and life on this planet. However, due to differences in the social roles and rights between women and men, a gender perspective is essential to understand how these changes in the environment are affecting individuals in their societies. LÄS MER

 5. 5. The Terrible Turk : Anti-Ottoman Representations in the 19th Century Swedish Rural Press

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Per M. Gjörloff; Robert Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Ottomans; islamophobia; 19th century; rural press;

  Sammanfattning : Islamophobia has been pack and parcel in the Western civilisation from the days of Charlemagne via the Crusades and the rise of Orientalism, as opposed to Occidentalism, to the modern day reporting of Islamic terrorist threat. Many were fascinated by the degree of civilisation and the exoticism of the Ottomans, especially the sexual virtues (or lack thereof) were of particular interest of the travellers into the Ottoman Empire. LÄS MER