Sökning: "Per Näslund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Per Näslund.

 1. 1. Artificial Neural Networks in Swedish Speech Synthesis

  Master-uppsats, KTH/Tal-kommunikation

  Författare :Per Näslund; [2018]
  Nyckelord :Speech Synthesis; neural; LSTM; Speech Technology; Tacotron; Attention; CNN; Neural Networks; RNN;

  Sammanfattning : Text-to-speech (TTS) systems have entered our daily lives in the form of smart assistants and many other applications. Contemporary re- search applies machine learning and artificial neural networks (ANNs) to synthesize speech. It has been shown that these systems outperform the older concatenative and parametric methods. LÄS MER

 2. 2. Stålhall : Dimensionering av en bärande stålstomme till en hallbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Näslund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet för att dimensionera en stålstomme till en hallbyggnad är en omfattande process med många ingående delare. Projektethar till syfte att dimensionera en stålstommetillen stålhallsamt att jämföra stålets egenskaper med träets egenskaper. LÄS MER

 3. 3. VA-system i omvandlingsområden - vad kostar de?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olov Näslund; [2016]
  Nyckelord :centralized systems; community association; decentralized systems; economy; on-site systems; sewage system; transition areas; transmission line; avlopp; annuitet; decentraliserade system; ekonomi; enskilda avlopp; LTA; omvandlingsområde; samfällighet; VA; verksamhetsområde; årskostnad; överföringsledning;

  Sammanfattning : När fler människor flyttar ut till sina fritidshus och bor där hela året om bildas så kallade omvandlingsområden där användningen av vatten och avlopp förändras. Detta leder ofta till högre vattenanvändning och kraven på avloppssystemen ökar därmed. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av hästars användning av en ligghall i ett lösdriftssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Catarina Bengtsson; Camilla Eriksson; [2016]
  Nyckelord :ligghall; lösdrift; beteende; häst;

  Sammanfattning : Different types of loose housing systems are becoming more common, primarily with the aim to increase the welfare of the horses. According to Swedish Animal Welfare legislation, horses kept outside all year around must have access to a shelter during the cold season, for protection against cold, rain and wind. LÄS MER

 5. 5. Prompt Pediatric Care Pediatric patients’ estimated travel times to surgically-equipped hospitals in Sweden’s Scania County

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Chloe Näslund; [2016]
  Nyckelord :health planning; hospitals; shortest route; GIS; pediatric surgery; network analysis; accessibility; healthcare; travel time; Scania; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Health and emergency services aim to provide patients with urgent care according to an accessibility policy that is characterized by “proper service at the proper time and place” (Jordan et al. 2004; Murad 2007). LÄS MER