Sökning: "Per Näsström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Näsström.

 1. 1. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. LÄS MER

 2. 2. Cloud Computing och entreprenörskap i svenska startups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Per Näsström; Oliver Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cloud Computing; Entrepreneurship; Startup; Cloud Computing; Entreprenörskap; Startup;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svenska startup företag ser på Cloud Computing-teknologins möjligheter att främja deras entreprenörskap. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer hållits med sex svenska startups i olika branscher. LÄS MER

 3. 3. Knivsta - Nästa region att utveckla ett kluster?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Horneman; Per Näsström; [2016]
  Nyckelord :Kluster; Knivsta;

  Sammanfattning : Knivsta kommun har satt upp ett mål att man vill utveckla en sammanslutning av företag i form av ett kluster på orten. Målet är att uppnå en liknande effekt som den i Kista Science City. Denna studie undersöker Knivstas möjligheter och förutsättningar för att utveckla ett sådant industriellt kluster. LÄS MER

 4. 4. Revisionskvalitet : Hur ser revisorer och kreditgivare på begreppet?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Per Skoting; Tobias Näsström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER