Sökning: "Per Nöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Per Nöjd.

 1. 1. Kroppens form och utseende: betydelsen för utövare på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Kaipainen; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :Gym; Ideal body; Man and Women; Physical activity; Gym; Kroppsideal; Män och kvinnor; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse kroppens form och utseende har för utövare på träningsanläggningar. Metod Metoden som har använts i denna studie är enkäter. Urvalet i denna studie har bestått av 51 individer som bor i en medelstor svensk stad, mellan 18–65 år, kvinnor och män som tränar på gym. LÄS MER

 2. 2. Bostadsförsäljning före ordinarie visning : Hur påverkas slutpriset vid försäljning före ordinarie visning?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Herman Zettergren; Martin Broms; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien gick ut på att undersöka hur slutpriset på en bostadsrättslägenhet av storleken en- och tvårummare i Stockholms innerstad påverkas av försäljning före ordinarie visning. Vidare ville vi ta del av hur köpare, säljare och fastighetsmäklare tänker vid försäljning före öppen visning. LÄS MER

 3. 3. Förskolors och skolors nyttjande av grönområden : en fallstudie i Nacka kommun

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Jenni Nordström; [2012]
  Nyckelord :närnatur; grönområden; utomhuspedagogik; utomhusverksamhet; skola; förskola; hinder; karaktär;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Undersökningen har sin utgångspunkt i ett samarbete med Nacka kommun. Det övergripande syftet med studien har varit att få en förståelse för vad som påverkar förskolors och skolors användande av grönområden. LÄS MER

 4. 4. Hur ambulanspersonalen erfar prio-1 körning ur ett arbetsmiljöperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Ann-Margret Ullström; Per-Olov Forsberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion:Ambulanspersonalens arbetsmiljö är varierad och den sträcker sig från en arbetsmiljö på ambulansstationen tillsammans med kollegor, till arbetet i ambulansen med en kollega på väg till eller från olycksplatser och patienters hem. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonalen erfar prio-1 körning ur ett arbetsmiljöperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hur bygger fastighetsbolagen relationer med sina hyresgäster?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sölve Wängman; Milan Mihaljica; [2010]
  Nyckelord :relationer; lönsamhet; kunddialog; kundnöjdhet; win-win; Facility Management; Green Building; word-of-mouth;

  Sammanfattning : We describe in this work - how the commercial real-estate companies build relationships with their tenants. We describe also how the tenants experience these relationships with the real-estate companies. This work acts about relationships and its build-upp and conserving. LÄS MER