Sökning: "Per Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Per Nilsson.

 1. 1. Accuracy of Analysts' Earnings Estimates

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Nilsson; Philip Svensson; [2019-07-05]
  Nyckelord :Financial Forecasting; Analyst Accuracy; Consensus Estimates;

  Sammanfattning : This thesis investigates consensus and individual analyst firm accuracy in forecasts of earnings per share (EPS) for U.S. stocks in 2009–2018. Moreover, we investigate if the analysts’ forecasting predictiveness is affected by the size of the company which is observed. LÄS MER

 2. 2. Aktiv modul till läggararm : Kontrollerad kabelupptagning till trumma

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Per Nilsson; Johannes Örberg Kada; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skaltek utvecklar och tillverkar utrustning för kabelhantering. En produktgrupp rör avrullning och upptagning av kabel på trumma som används vid tillverknings- och omspolningslinor. Kablar kan vara allt från tunna enkelledare i elektronik till havskablar mellan kontinenter. LÄS MER

 3. 3. Optimization Methods for Direct Volume Rendering on the Client Side Web

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Tobias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Volume Visualization; Ray Casting; Optimization; GPU; Web;

  Sammanfattning : Volume visualization has been made available on the web using the Direct Volume Rendering (DVR) technique, powered by the WebGL 1 API. While the technique produces visually pleasing output, the performance of the prototypes that implement this leave much desired. 2017 saw the release of the next version of WebGL, WebGL 2. LÄS MER

 4. 4. Where is my inhaler? : A simulation and optimization study of the Quality Control on Symbicort Turbuhaler at AstraZeneca

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Shirin Haddad; Marie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Discrete event simulation; Evolution strategies; Distribution fitting;

  Sammanfattning : Symbicort Turbuhaler is a medical device produced by the pharmaceutical company AstraZeneca for the treatment of asthma and symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. The delivery reliability of the product is dependent on the performance of the whole supply chain and as part of the chain the results from the department, Quality Control (QC), are mandatory to release the produced batches to the market. LÄS MER

 5. 5. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER