Sökning: "Per Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden Per Nilsson.

 1. 1. Nyttan av att uppnå god miljöstatus i den svenska Östersjön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Nicole Lidholm; Tobias Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram; contingent valuation; betalningsvilja; miljöekonomi; kollektiv vara; externa effekter; marine strategy; framework directive; havsmiljödirektivet; god miljöstatus;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the benefit of achieving Good Environmental Status in the Swedish Baltic Sea. This was made possible by evaluating the descriptors of the Marine Strategy Framework Directive through a Contingent Valuation study answered by the citizens of Sweden in 2019. LÄS MER

 2. 2. Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :miljöutveckling; ekonomisk tillväxt; Angola; Botswana; Environmental Performance Index; BNI per capita; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. LÄS MER

 3. 3. Optimerad industriavloppsrening - Polymerflockning och massbalans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; massaindustri; industriavlopp; polymerflockning; suspenderade ämnen; massbalans; slam; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Industriavloppsreningen på pappers- och dissolvingmassabruket Södra Cell Mörrum (SCM) har nyligen uppgraderats med ny utrustning för att minska utsläppen till vatten, och därmed möta rådande och framtida utsläppsvillkor samt krav på tillämpning av BAT (bästa tillgängliga teknik). Tillbyggnaden av reningsverket innefattar bland annat ett polymerflockningssteg, tre nya skivfilter, ett system för automatisk pH-justering och en bandförtjockare för avvattning av slam. LÄS MER

 4. 4. Make Banking Simple Again : A multiple case-study about the internationalization of the largest online retail banks in Europe

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sandro Lehmann; Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Online Bank; Retail Banking; Fintech; Internationalization; Financial Inclusion;

  Sammanfattning : Digitalization is increasing in our society and continues to move in that direction. The shift from traditional banks to online banks is becoming more popular, and with an online bank, the international markets open. Although previous research about internationalization exists, there is no in-depth research on the specific topic of online banks. LÄS MER

 5. 5. Flerfamiljshus självförsörjande på solenergi : En jämförelse av olika kombinationer av PVT, solceller och solfångare i ett hybridsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Saro Manjikian; Pauline Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Off-grid; self-sufficient; PVT; photovoltaics; Opti-CE; multi-family house; hybrid energy system; off-grid; energisjälvförsörjande; flerfamiljshus; solenergi; solpaneler; solcell; solfångare; PVT; Opti-CE; hybrid-energisystem;

  Sammanfattning : The rise in population causes serious issues in larger cities since the electrical grid is becoming overloaded. Simultaneously, the demand on more sustainable energy production and the use of renewable energy sources increase. Renewable energy based off-grid electrical systems are a possible solution to decrease the magnitude of these issues. LÄS MER