Sökning: "Per Noren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Per Noren.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 2. 2. Är personlighet rätt medicin? Varumärkespersonligheter och anseende på den svenska apoteksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Norén; Gustaf Anderson; Victoria Waldau; [2014]
  Nyckelord :Varumärkespersonligheter; marknadsföring; anseende; monopol; avreglerade marknader Brand Personalities; marketing; reputation; monopolies; deregulated markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title Is personality the right medicine? – Brand personalities and repu- tation on the Swedish pharmacy market. Seminar date 2014-06-05 Course FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (ECTS) Authors Gustaf Anderson, Jonathan Norén and Victoria Waldau, Advisor Clara Gustafsson Key words Brand Personalities, marketing, reputation, monopolies, deregulat- ed markets Purpose The purpose of our study is to investigate whether consumers per- ceive that the actors in the deregulated pharmacy market differ from one another in terms of brand personality and reputation. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för att förebygga klaustrofobi hos vuxna patienter i samband med en MR-undersökning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Per Hellgren; Johan Norén; [2014]
  Nyckelord :MR; Klaustrofobi; Ångest; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MRT) är en modalitet inom radiografi, som blir allt vanligare tack vare sin överlägsna mjukvävnadskontrast och avsaknad av joniserande strålning. Eftersom MRT kräver att patienten ligger stilla i ett trångt utrymme är det vanligt att patienten upplever klaustrofobirelaterad ångest. LÄS MER

 4. 4. Per-face parameterization for Texture Mapping of Geometry in Real-Time

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johan Noren; [2014]
  Nyckelord :meshcolors; mesh; colors; uv; texture; texturemapping; parametrization; dice; frostbite; mt; Datateknik; Datateknik;

  Sammanfattning : We investigate the mesh colors method for per-face parameterization for texture-mapping of geometry, implemented in the game engine Frostbite 3, for the purpose of evaluating the method compared to traditional texture-mapping in a real-time application. Traditional UV-mapping often causes discontinuities which commonly results in visible seams in the end results. LÄS MER

 5. 5. Styling av vektorkartor i mobila enheter

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Simon Gavelin; Gustav Beck-Norén; [2013]
  Nyckelord :Vektorkartor; CSS; iOS; GIS; mobila applikationer; XCode;

  Sammanfattning : Mobila system som används professionellt tas ofta fram för yrkesgrupper som jobbar utanför kontoret. Kartpresentation är ofta en viktig komponent som används som underlag för att visa applikationsspecifik data eller som underlag för inmatning av information i fält. Kartinformation eller geodata hanteras ofta i två vitt skilda format. LÄS MER