Sökning: "Per Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Per Nyström.

 1. 1. NÄR DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende barn med ett familjecentrerat förhållningssätt på BIVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Heidi Sundblom Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; Barnintensivvård; Döende barn; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: The majority of all the children cared for in the intensive care setting in Sweden per year are cared for in a pediatric intensive care unit. It can be perceived as hard when a child dies, and as a nurse specialist in a pediatric intensive care unit it's a part of the job to care for these children and their families. LÄS MER

 2. 2. Olika motivationsregleringar och fysisk aktivitet : En tvärsnittsstudie som undersöker samband mellan olika typer av motivation och fysisk aktivitetsnivå, samt jämför köns- och åldersskillnader

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Emelie Nyström; Andrea Wickbom; [2019]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; age differences; gender differences; exercise; Inre motivation; yttre motivation; åldersskillnader; könsskillnader; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Sveriges befolkning är idag otillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationerna som finns på minst 150 minuters fysisk aktivitet varje vecka. Detta trots att det finns många kända hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. LÄS MER

 3. 3. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 4. 4. The use of environmental DNA (eDNA) in biological monitoring of the Natterjack toad (Epidalea calamita)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Lærke Breum Blom; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Environmental DNA (eDNA) is a promising new tool in the field of conservation management, which can contribute to non-destructive species determination as well as improved data on species occurrence. Still, it is important to gain knowledge on how eDNA works compared to conventional monitoring methods in order to evaluate the detection efficiency. LÄS MER

 5. 5. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER