Sökning: "Per Oppman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Oppman.

  1. 1. Äldre bilförare och det begränsade körkortet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Per Oppman; Christian Nylén; [2003]
    Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

    Sammanfattning : Det begränsade körkortet som finns idag är till för att förare som inte fullt ut klarar det medicinska kraven för ett körkort, ändå skall kunna köra bil. Till exempel att om man har ett lindrigare synfel så skall man endast få köra dagtid. LÄS MER