Sökning: "Per Per"

Visar resultat 1 - 5 av 11363 uppsatser innehållade orden Per Per.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 2. 2. Quantifying the Costs of Restricting Local Housing Development - Housing Supply Elasticities and Aggregate Labor Misallocation in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :David Lindquist; Niclas Hvalgren; [2021]
  Nyckelord :Housing Supply Elasticity; Spatial Labor Misallocation; Spatial Equilibrium; Sweden;

  Sammanfattning : Housing prices have risen dramatically in Stockholm over the past two decades, while the housing stock has increased by a comparably minor amount. Seen through a spatial equilibrium framework, this indicates that Stockholm is contributing to increased labor misallocation, lowering aggregate Swedish output. LÄS MER

 3. 3. Inhibition of different strains of Streptococcus mutans at different concentrations of Fluoride and Chlorhexidine

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Christian Tutumlu; André Lund; [2021]
  Nyckelord :Streptococcus mutans; Fluoride; Chlorhexidine; SpaP A; SpaP B; SpaP C; Cnm Cbm.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The most common species associated with dental caries is Streptococcus mutans. Different Streptococcus mutans adhesion biotypes, SpaP A/B/C and Cnm/Cbm, with ability to predict individual caries development have recently been identified. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av tredjeårsstudenters träningsvanor på hälsovetenskapliga program : en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tom Christensen; Mattias Kupsu; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsovetenskap; Studenter; Träningsvanor; WHO;

  Sammanfattning : Introduktion Fysisk aktivitet är något vi alla utför på en daglig basis där olika intensiteter ingår vid all form av rörelse. Fysisk träning däremot, är en strukturerad form där personen i fråga har tänkt att förbättra sin egen fysiska förmåga, kondition eller styrka. LÄS MER

 5. 5. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER