Sökning: "Per Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Per Söderberg.

 1. 1. A package deal for the future: Vehicle-to-Grid combined with Mobility as a Service

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Bränström; Jonna Söderberg; [2019]
  Nyckelord :energy systems; Vehicle-to-Grid; V2G; Mobility as a Service; power grid; integrated systems; capacity deficiency; peak shaving; electric vehicle; EV; self-driving;

  Sammanfattning : The aim of this report is to evaluate how a future commercially owned fleet of self-driving electric vehicles (EV:s) would be able to provide power in order to avoid power exceedances in the power grid. Exceedances occur when network agreements between grid operating companies are exceeded. LÄS MER

 2. 2. Kulturskolan – ett kommunalt ansvar och en nationell angelägenhet? : En kvalitativ analys av nationella och lokala kulturpolitiska diskussioner och beslut i relation till kulturskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Söderberg; [2019]
  Nyckelord :kulturskolan; kulturpolitik; tillgänglighet; nationella insatser; kommunal verksamhet; legitimeringsgrunder; Skot-Hansen; Mangset;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the conditions for the Swedish community school of art is affected by how it is organized and by political discussions and decisions on a national as well as on a local level. Additionally, how this affects children’s accessibility to the school. LÄS MER

 3. 3. Ljudreduktion i ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lucas Westin; Jimmy Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport för kandidatexamensarbete inom ljud och vibrationer riktar sig åt att undersöka beteendet av ljudreduktion för låga frekvenser och se när brytpunkten för så kallat breakout noise uppstår. Fokus ligger kring huruvida det finns en mättnad i ljudreduktion, enligt teori, på 6 dB per meter av ljuddämpare under 250 Hz. LÄS MER

 4. 4. Vattenförbrukningen på Storsudret : en modellering av ett begränsat områdes vattenförbrukning och dess årsvariationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rebecka Söderberg; Linnea Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Water consumption. Water scarcity; Water balance; Climate change; Vattenförbrukning; Vattenbrist; Vattenbalans; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att skapa en förståelse kring vattenförbrukningen på Storsudret, som är beläget på Gotland, samt hur den varierar över året. Detta för att kunna planera för en framtida hållbar vattenförsörjning i ett område där vattenbrist periodvis hotar och klimatförändringar förväntas ge betydande konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Evaluating performance of a React Native feature set

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Johansson; Jesper Söderberg; [2018]
  Nyckelord :React Native; cross-platform; performance; frames per second; proof of concept; limitations; native module;

  Sammanfattning : React Native has quickly become one of the most popular cross-platform frameworks for developing Android and iOS applications since it was first released by Facebook in 2015. In this study a proof of concept application is  developed and a set of features are evaluated with regard to performance efficiency. LÄS MER