Sökning: "Per Stefansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Stefansson.

 1. 1. Love Thy Neighbor: Hate Crime in a Time of Crisis

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Anna Hagman; Jessica Stefansson; [2023]
  Nyckelord :hate crime; immigration; income inequality;

  Sammanfattning : This paper explores whether the increase in hate crime in Sweden following the Migrant Crisis in 2015 can be explained by changes in ethnic composition or income inequality. We use an event study methodology and data from Swedish municipalities to test how well these structural factors, supported by theory, can explain hate crime rates. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of PFAS removal from nanofiltration membrane concentrate using foam fractionation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :William Stefansson; [2022]
  Nyckelord :PFAS; Aeration foam fractionation; Nanofiltration membrane; DWTP; Surfactant; PFAS; Skumfraktionering; Nanofiltration; Vattenverk; Surfaktant;

  Sammanfattning : Per- and polyfluorinated substances (PFASs) have become an urgent topic in the water treatment industry in recent years as a consequence of new scientific discoveries of the correlation between the ingestion of some PFASs and their toxicity in humans and other organisms. PFASs are synthetic compounds present in a variety of products. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Per-Åke Stefansson; David Granlund; [2021]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; allmän litteraturöversikt; samarbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Palliative care in the end of life affects not only the patient but the relatives as well. The nurse is trying to meet the demands of how the patients and relatives see a dignified death. Aim: To create an overview of the nurses’ experiences working in palliative care near the end of life. LÄS MER

 4. 4. Hur såg den profana och sakrala makten ut i Söderala och Norrala från vikingatid till medeltid?

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per Stefansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER