Sökning: "Per Telg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Telg.

  1. 1. Självkritik eller självuppmuntran? En utvärdering av instrumenten FSCRS och FSCS.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Viktor Borggren; Per Telg; [2013]
    Nyckelord :self-criticism; self-reassuring; FSCRS; FSCS; shame; depression; Social Sciences;

    Sammanfattning : The three objectives of this study were to evaluate the two instruments Forms of self-criticizing/attacking and self-reassuring scale (FSCRS) and Functions of self-criticizing/attacking scale (FSCS) psychometrically, to examine differences in mean scores between a clinical and non-clinical sample and to present the theoretical backgrounds for the forms. 170 students (M=20,75 SD=4,63) participated and filled out FSCRS, FSCS, PWB and ISS. LÄS MER