Sökning: "Per Thorslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Thorslund.

 1. 1. Utvecklingen av spelbolags kommunikation av CSR på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Thorslund; Leonard Broström; [2022]
  Nyckelord :CSR; marketing; gambling; spellag 2018:1138 ; Twitter; CSR; marknadsföring; omsorgsplikten; spelbolag; spellag 2018:1138 ; Twitter;

  Sammanfattning : Spelmonopolet slopades när spellag (2018:1138) trädde i kraft 2019. Nu har alla spelbolag möjlighet att ansöka om en licens för att kunna bedriva spel och marknadsföring till de svenska konsumenterna. Med denna spellag så har en mängd nya ansvar och krav tillkommit för spelbolagen. LÄS MER

 2. 2. Kreditgarantiföreningen : Behövs de i finansieringslösningen?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Stefan Thorslund; Per-Martin Strömberg; Eric Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Kreditgarantiföreningen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att utreda vilken roll Sveriges kreditgarantiföreninghar vid finansiering av småföretag. Detta uppnås genom följande delsyften:1) Undersöka och analysera vad förändringarna i förmånsrättslagen ochBaselreglerna inneburit för Sveriges fyra största banker och ALMI vidkreditgivning till småföretag samt vilken roll KGF Sverige har försmåföretagen i Sverige. LÄS MER