Sökning: "Per Torlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Torlöf.

  1. 1. Undersökning av variationer i EEG-spektrum vid olika yttre stimuleringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Per Torlöf; [1969]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER