Sökning: "Per Westerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Per Westerberg.

 1. 1. Köldmedieläckage i kylanläggningar : En utredning om alternativa metoder för att detektera läckage

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Christian Westerberg; Henric Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Kylteknik; kylanläggning; läckage; läckagedetektering; köldmedium;

  Sammanfattning : Commercial refrigerant industry is one of the biggest contributing factors toglobal warming according to a study by Mota-Babiloni et al. (2015). Studies have shown that emissions of fluorinated greenhouse gases' effect on global warming can increase from 1.3% (2004) to 7. LÄS MER

 2. 2. Revising installed photovoltaic capacities on emerging markets by analysing customs data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amelia Oller Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Solar PV; Photovoltaics; Customs data; PV Markets; Installed Capacity; PV Installation; Market Growth; Emerging market; Global PV Market;

  Sammanfattning : The global solar PV market is growing fast, and so is the production and trade with photovoltaic products and peripherals. Until now, the largest development has taken place in highly developed and electrified countries with good administrative control over their electricity system. LÄS MER

 3. 3. Från konventionella lysrör till LED : Hur byte till LED-belysning påverkar energiförbrukningen på Stena Scanrail.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Westerberg; Axel Taube Carlert; [2020]
  Nyckelord :LED; Energiminskning; Bunkerförbrukning; Teoretisk analys; Besparingsmöjlighet.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en teoretisk studie av hur ett byte från konventionella lysrör till LED skulle påverka energiförbrukning samt bunkeråtgången ombord på Stena Scanrail. Syftet med studien är att få en klar bild hur detta byte skulle kunna påverka ett fartygs energi- samt bunkerförbrukning på kort men även på lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Active Phase Balancing and Battery Systems for Peak Power Reduction in Residential Real Estate : An Economic Feasibility Study

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Jacob Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Phase balancer; Load-side peak shaving; Economic feasibility; Techno-economic assessment; Battery energy storage system; Stockholm Exergi; Fasbalansering; Topputjämning; Ekonomisk genomförbarhet; Tekno-ekonomisk analys; Batterisystem; Stockholm Exergi;

  Sammanfattning : Research has shown that three-phase balancing alone can improve the operation of secondary distribution networks and that the addition of energy storage to the phase balancing power electronics further helps to alleviate the negative effects of phase unbalances. However, less attention has been paid to the economic potential of said technologies and particularly for loadside implementation. LÄS MER

 5. 5. Hybridsjuk vård - Hur allmänläkarens möjlighet att styras utifrån professionslogik påverkas till följd av NPM i primärvården.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sanna Westerberg; Maria Träisk; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; New Public Management; Market logic; Bureaucratic logic; Swedish primary care;

  Sammanfattning : This study examines whether and how New Public Management (NPM), bringing Bureaucratic and Market institutional logics to the sector of primary care, impacts the ability for medical doctors to organize their work per the logic of professionalism. Hence, this rapport is built upon a two sided key issue: how NPM is changing the organizational conditions for the health care providers in Sweden, providing institutional change and; how Bureaucratic logic and Market logic are conflicting with the logic of Professionalism. LÄS MER