Sökning: "Per Westlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Per Westlund.

 1. 1. Aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning : En studie av Stockholmsbörsen 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Spånberger; Per Westlund; [2018]
  Nyckelord :aktierekommendationer; abnormal avkastning; analytiker; prispresshypotesen;

  Sammanfattning : Denna studie berör aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning. Studien undersöker rekommendationer utgivna under 2017 av professionella analytiker för aktier på Stockholmsbörsen och diskuterar skillnader mellan positiva och negativa rekommendationer, samt skillnader mellan marknader med olika stor konkurrens bland analytiker. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Turnaround Times for Increased Capacity at the Port of Bahía Blanca

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Sven Thoresson; Jan Westlund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Port of Bahía Blanca has for many years been an important center of transportation of agricultural products in Argentina. The increasing traffic to the port has resulted in an escalating need for higher efficiency, since the current facilities have problems with fatal accidents, long turnaround times and overall congestion. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning av flygtimprisavtal

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Gull; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör att ett företag ska överleva i dagens allt tuffare affärsklimat krävs att det har förmågan att leverera det som kunden värdesätter och är beredd att betala för. Strategin handlar således om att skapa ett totalt värdepaket som blir helt överlägset konkurrenternas totala värdepaket. LÄS MER