Sökning: "Per erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Per erlandsson.

 1. 1. Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening : utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ida Tjärnström; [2018]
  Nyckelord :skogsägare; tjänstemän; principalkomponentanalys; enkäter; skogtjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Privata skogsägares nöjdhet är viktigt för virkesköpande organisationer som är bero-ende av kontinuerliga virkesleveranser från skogsägare. Skogsägarens nöjdhet påverkas av hur denne upplever kvalitén på den avverkningstjänst som köpts i samband med virkesaffären, vilket direkt påverkas av den enskilda drivningsentreprenören som utför tjänsten åt virkesköpsorganisationen. LÄS MER

 2. 2. Energieffektiva tvättstugor : Inköpsincitament för fastighetstorktumlare

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :MALIN ERLANDSSON; Philip Granath; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to study purchasing incentives for different professionaltumble dryers for apartment buildings in Sweden. Professional tumble dryers are bothexpensive and energy demanding equipment, with models that differ significantly inpurchasing price and running cost. LÄS MER

 3. 3. Förstå emotionella svårigheter i lantbrukens generationsskiften : skiljer sig de emotionella prioriteringarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Gunnar Brahme; Per Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :generationsskifte; emotionellt; känslor; lantbruk; succession;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att hitta skillnader i hur personer känner inför ett generationsskifte i lantbruket jämfört med de som har genomgått ett. Genom att belysa känslor som kan uppstå i ett generationsskifte så ska det underlätta för kommande generationer att förstå emotionella svårigheter som kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattning om kommunikation med andra sjuksköterskor samt läkare vid kirurgiska vårdavdelningar : En empirisk tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Mähler; Johan Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Communication; Nurses; Kommunikation; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion: Kommunikation inom vården innefattar ofta en överföring av patientrelaterad information. Utbyte och överföring av information sker flera gånger på ett dygn vilket ska säkerställa att sjuksköterskan ständigt besitter adekvat information för att kunna ge korrekt vård. LÄS MER

 5. 5. The Diffusion of Mobile Phones and its Impact on Financial Inclusion and Economic Growth in Africa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Frida Erlandsson; Maria Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Africa; Economic growth; Generalized methods of moments; Financial development; Financial inclusion; Mobile financial services; Mobile phone penetration; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the effect of mobile phone penetration on economic growth, both directly and through the channel of financial inclusion. Based on a sample of 44 African countries during the period 2000-2011, the relationship between mobile phone penetration, captured by the number of mobile phone subscribers per capita, and economic growth is analysed. LÄS MER