Sökning: "Per-Arne Eriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per-Arne Eriksson.

 1. 1. Ledarens kommunikationsstilar : Vilken påverkan har ledarens användning av kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Aram Amein; Pontus Eriksson; [2013]
  Nyckelord :ledarskap; kommunikation; ledarens prestation; kommunikationsstil;

  Sammanfattning : Titel: Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens användning av specifika kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?   Nivå: C–Uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pontus Eriksson & Aram Amein Handledare: Per–Arne Wikström Datum: 2013-08   Syfte: Syftet är att undersöka vilken påverkan ledarens användning av sex specifika kommunikationsstilar har på de anställdas bild av ledarens prestation. Vi ämnar öka förståelsen för dessa kommunikationsstilars betydelse för upplevd ledarprestation. LÄS MER

 2. 2. Lagen om valfrihet : kommun och konkurrens vid marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carina Eriksson; Mathias Berglund; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; konkurrens; Lagen om valfrihet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Lagen Om Valfrihet: Kommun och konkurrens vid marknadsföring. Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Carina Eriksson och Mathias Berglund Handledare: Per-Arne Wikström Datum: Juni 2012 Syfte: Arbetet avser att undersöka om kommunal verksamhet kan och får konkurrera med privata utförare när det gäller marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. FASTIGHETSMÄKLARENS PERSONLIGA VARUMÄRKE – JAG AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Wassberg; Evelina Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Personligt varumärke; Varumärken; Fastighetsmäklare; Förtroende och Personliga egenskaper;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsmäklarens personliga varumärke – JAG AB Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Wassberg & Evelina Eriksson Handledare: Per-Arne Wikström   Syfte: Då en fastighetsmäklares framgång till största del består i hur väl denne sköter sina kundkontakter är det viktigt att det budskapet som sänds ut stämmer överens med kundens faktiska upplevelse. Eftersom det är fastighetsmäklaren som i första hand kommer i kontakt med kunden och inte företaget, är det fastighetsmäklarens personliga varumärke som har störst betydelse för om det blir en affär eller inte. LÄS MER

 4. 4. Hogia Notification

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Per-Arne Eriksson; [2010]
  Nyckelord :webbportal; notifiering; asp.net; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hogia is a development company in the software industry. One of the products they deliver is a web-based portal for the accounting and auditing industry. This portal is a platform for agencies linking communication with their customers. LÄS MER