Sökning: "Per-Erik Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per-Erik Gustafsson.

 1. 1. Christmas is in the Air - En kvantitativ studie om hur doft och ljud påverkar människors perception och attitydskapande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tijana Stojanovic; Per-Erik Persson; [2015]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; attityd; besöksintention; doft; ljud; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Christmas is in the Air: A quantitative study on how sound and smell influence perception and the creation of attitudes Seminar date: 2015-01-15 Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS Authors: Per-Erik Persson, Tijana Stojanovic Advisor: Clara Gustafsson Key words: Sensory Marketing, attitude, visit intention, scent, sound Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether the presence of congruent stimuli will result in better attitudes towards products and stores, as well as a higher intention to visit the store, than the use of non-congruent stimuli. Methodology: This thesis applies a quantitative research method and a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Objektorienterad design- en studie om problem och lösningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Per-Erik Gustafsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapportens utgångspunkt var att moderna informationssystemshöga komplexitet och svårigheter med att identifiera objektklassergör att metodutveckling inom konceptuell design är viktigt. Fokus irapporten var frågan om hur en relevant uppsättning objektklasserkan identifieras. LÄS MER