Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Makten över maten : en kvalitativ studie av äldres inflytande över sina måltider på ett särskilt boende

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Cecilia Lindqvist; Frida Petersson; [2005]
    Nyckelord :Äldre personer; Inflytande; Empowerment; Makt;

    Sammanfattning : Undersökningens syfte var att beskriva äldre personers inflytande i relation till omsorgspersonalen kring måltidssituationen på ett särskilt boende. För att ta reda på detta genomfördes två observationsstudier vid måltidssituationen på ett särskilt boende. LÄS MER