Sökning: "Per-Magnus Hassel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per-Magnus Hassel.

 1. 1. Uppstart av ett team med multimo-dal ansats på rehabiliteringen för patienter med långvarig smärta : Ett förbättringsarbete med blandad studiedesign

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Per-Magnus Hassel; [2012]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation. Improvement knowledge; Team; Multimodal rehabilitering; Förbättringskunskap; Team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta från rörelseorganen ligger bakom många sjukskrivningar. För att stärka den medicinska rehabiliteringen gjorde Socialdepartementet en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting 2008; Rehabgarantin. Den insats som skulle få prestationsersättning var multimodal rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Uppstart av ett team med multimodal ansats på rehabiliteringen för patienter med långvarig smärta : Ett förbättringsarbete med blandad studiedesign

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Per-Magnus Hassel; [2012]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitering; Förbättringskunskap; Team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta från rörelseorganen ligger bakom många sjukskrivningar. För att stärka den medicinska rehabiliteringen gjorde Socialdepartementet en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting 2008; Rehabgarantin. Den insats som skulle få prestationsersättning var multimodal rehabilitering. LÄS MER