Sökning: "Per-Olof Edqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per-Olof Edqvist.

  1. 1. Sju heuristiker för utvärdering av webb-API:er

    Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Kristofer Holmgren; Per-Olof P. Edqvist; [2013-09-20]
    Nyckelord :Utvärdering; heuristiker; webb-API;

    Sammanfattning : The amount of web APIs that are open to the public is increasing fast. Both the free web APIs as well as the ones that cost money to access. Both bigger and smaller organizations, professional and non-professional developers use these web APIs to add value to their systems or use it to create new applications. LÄS MER