Sökning: "Per-Olof Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per-Olof Larsson.

 1. 1. SAMBAND AVKODNING NOTER och ORD. "När jag ska läsa noter är det som att läsa text, det sätter sig liksom inte..."

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMagisteruppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Per-Olof ThångExaminator: Monica ReichenbergRapport nr: HT18-2910-268-SLP610Nyckelord: avkodningsförmåga, ord, noter, läsning, SVR, kulturskola, lärmiljöSyfte: Studiens syfte är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. Om det finns något samband mellan de båda avkodningsförmågorna, är studiens syfte att i samverkan med elever, föräldrar och lärare främja den mest optimala lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar, så de får det stöd de är i behov av även i kulturskolan. LÄS MER

 2. 2. Historiebruk : exemplet Judisk Krönika

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per-Olof Larsson; [2011]
  Nyckelord :Historiebruk; Judisk Krönika;

  Sammanfattning : The purpose of this examination is to investigate how Judisk Krönika, a periodical which was introduced in 1932 with the aim of disseminating Jewish culture and tradition in Sweden, uses history to make comments about its role in contemporary history, specifically during the first two years of the First Intifada. A second purpose was to examine how this use of history differed from results shown in earlier studies comprising the 1960s and the 2000s. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhet inom grafiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Per-Olof Larsson; [2002]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Tryckeri; Grafiska; Verksamhetssystem; Certifiering; Datasystem; SS627799;

  Sammanfattning : The study shows the current need for security solutions concerning work with information in different areas.Investigations will show important solutions for printers’ needs to meet the increasingly harder demands forfast and safe digital communications. LÄS MER

 4. 4. Ergometri - konditionstest på cykel : En undersökning av hur Åstrandstestet utvecklades och används idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Björn Larsson; [2001]
  Nyckelord :cycle ergometry; fitness; estimation of maximal oxygen uptake; submaximal test; test conditions; the Åstrand test; Per-Olof Åstrand; Irma Ryhming; interview;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka Per-Olof och Irma Åstrands tillvägagångssätt vid skapandet av det submaxirnala cykelergometertest som kallas "Åstrandstestet" samt att reflektera övertestets validitet och reliabilitet. Metod Studien är baserad på litteraturstudier samt en djupintervju med Per-Olof Åstrand. LÄS MER