Sökning: "Per-Olov Johannesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per-Olov Johannesson.

  1. 1. Rytm och empati. En studie av empatimarkörer och upprepande element i Per Olov Enquists roman Lewis resa

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Peter Johannesson; [2009-11-09]
    Nyckelord :Rytm; empatimarkör; upprepning; PO Enquist;

    Sammanfattning : Rytm i prosa är något författarindividuellt till skillnad från text med bundna versmått och den här uppsatsen undersöker PO Enquists rytm i Lewis resa. Enquist tycks ha en förkärlek för vissa rytmiska figurer vilket manifesteras genom romanens disposition. LÄS MER