Sökning: "Per-erik Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per-erik Larsson.

 1. 1. "Ja, du bör inte kanske ha läst den men..." : En studie av elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Per-Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Literature; reading; upper-secondary school; subject of Swedish; Skönlitteratur; läsning; gymnasieskolan; svenskämnet;

  Sammanfattning : This study examines students’ thoughts on the purpose of reading fiction in the Swedish upper-secondary school within the subject Swedish. This is then compared to the curriculum for the part of the subject concerning literature. LÄS MER

 2. 2. "Historieskrivningens urval är alltid ett ställningstagande i sig" : En analys av bildspråk och historieskildring i de två versionerna av Sabatons Carolus Rex

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Per-Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sabaton lyrics historiemedvetande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER