Sökning: "Perceived quality"

Visar resultat 1 - 5 av 1664 uppsatser innehållade orden Perceived quality.

 1. 1. Kommunikation mellan ambulanspersonal och polis - En enkätstudie om kommunikation under samverkansuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Arkrot; Jessica Puhakka; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration exercises; communication; paramedic; police; Samverkan; samverkansövning; kommunikation; ambulanspersonal; polis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen över radio och på skadeplats har en avgörande roll för kvaliteten på samverkan mellan blåljuspersonal. Utbildning och övning är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förmågan till kommunikation i syfte att kunna hantera allvarliga händelser. LÄS MER

 2. 2. Meditation som behandlingsmetod och dess effekt hos studenter med stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Didrik Hall; Linnea Andersson; [2023]
  Nyckelord :Mindfulness; meditation; stress; students; Perceived Stress Scale;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande bland studenter och kan ge upphov till såvälpsykiska som fysiska besvär. Meditation som behandling skulle kunna vara ett alternativ förfysioterapeuter att motverka detta. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 4. 4. The effects of different acquisition strategies on brand equity and purchase intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pupu Jin; [2023]
  Nyckelord :Brand image; Acquisitions and Mergers; Automobile industry; Brand equity; Purchase intention;

  Sammanfattning : Purpose - This study investigates the effect factors of brand equity and purchase intention for the original brand from the M&A perspective, involving two types of acquisitions (acquiring a medium image brand and acquiring a high-end image brand). The study object is a Chinese low-end automobile brand, Changcheng, who seeks to improve the brand. LÄS MER

 5. 5. Har du PMS eller? : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva med PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Aksoy; Nora Lembre; [2023]
  Nyckelord :Coping strategies; Life experiences; Premenstrual syndrome; Premenstrual dysphoric syndrome; Qualitative; Copingstrategier; Livserfarenheter; Kvalitativ; Premenstruellt dysforiskt syndrom; Premenstruellt syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 75% av alla fertila kvinnor påverkas i varierande grad av premenstruella symtom. 15–20% har uttalad PMS medan 2–5% drabbas av den allvarligare varianten PMDS. De vanligaste symtomen är ilska, irritabilitet, ångest, ökad svullnadskänsla i kroppen, ömhet i brösten, huvudvärk, led-/muskelvärk och viktökning. LÄS MER