Sökning: "Perceptuell förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Perceptuell förmåga.

 1. 1. Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna : En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Erik Popek; [2018]
  Nyckelord :VFX; Digitala visuella effekter; Postproduktion; Narrativ; Dieges; CGI; Perceptuell realism;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. LÄS MER

 2. 2. En ungdomstränares interagerande med fotbollsspelare under träning : Ur ett motivations- och lärandeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alfred Johansson; Mattias Stenman; [2017]
  Nyckelord :Fotboll; Tränare; Motivation; Feedback; Self Determination Theory; Achievement Goal Theory; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur en tränare i ett ungdomsakademilag bedrev fotbollsträning och interagerade med spelarna utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv. Detta ledde fram till följande frågeställningar: Utifrån Self-Determination Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande autonomistödjande eller kontrollerande? Utifrån Achievement Goal Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande uppgiftsorienterad eller ego-orienterad? Hur stor del av fotbollsträningen var isolerad kontra funktionell? Metod I studien deltog en tränare för ett akademilag i fotboll. LÄS MER

 3. 3. Prosodi hos skolbarn med autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Marie-Helene Dotevall; Louise Lendt; [2014]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd AST ; Aspergers syndrom AS ; prosodi; perceptuell analys; instrumentell analys; lyssnarbedömning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med autismspektrumtillstånd (AST) beskrivs ofta uppvisa en avvikande prosodi, något som riskerar utgöra ett betydande socialt och kommunikativt hinder. Expressiv prosodisk förmåga har inte undersökts utförligt på svensktalande barn med AST, men internationell forskning har med instrumentella mätmetoder funnit atypiska mönster i flera av prosodins akustiska dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness och dess effekt på uppmärksamhets- och perceptionsförmåga bland tävlingsinriktade idrottsutövare: En experimentell pilotstudie. :

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF); Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF)

  Författare :Jakob Zlocki; Mattias Johansson; [2013]
  Nyckelord :Mindfulness; Perceptual ability; Selective attention; Sustained attention; Exekutiv uppmärksamhet; Mindfulness; Perceptuell förmåga; Upprätthållande uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en dos mindfulness session på 45 minuter och dess relation till: (1) Upprätthållandet av uppmärksamhetsförmågan, (2) exekutiv uppmärksamhetsförmåga samt (3) perceptuell förmåga. En experimentell studie genomfördes på idrottare (n=48) som uppfyllde särskilda krav för att få ingå i studien. LÄS MER

 5. 5. En longitudinell studie av kognitiva och språkliga förmågor hos barn med cochleaimplantat : fokus på fonologiska förmågor, arbetsminne, läsförmåga och receptivt lexikon

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Katri Lepikkö; Sara Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; utveckling; fonologiska förmågor; arbetsminne; läsförmåga; receptivt lexikon; barn;

  Sammanfattning :  Cochleaimplantat (CI) är ett hörseltekniskt hjälpmedel som under de senaste 20 åren givit personer med grav hörselnedsättning/dövhet möjligheten att uppfatta ljud och utveckla talkommunikation. De språk- och talfärdigheter som personer med CI tillägnar sig uppvisar dock stora individuella variationer. LÄS MER