Sökning: "Percival"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Percival.

 1. 1. Unsubstantial Territories : Nomadic Subjectivity as Criticism of Psychoanalysis in Virginia Woolf's The Waves

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Andrey Belov; [2019]
  Nyckelord :Virginia Woolf; The Waves; Jacques Lacan; Gilles Deleuze and Félix Guattari; Rosi Braidotti; psychoanalysis; subjectivity; nomadic subjectivity;

  Sammanfattning : This essay looks at subjectivity in Virginia Woolf’s The Waves employing a psychoanalytic approach and using the theories of Gilles Deleuze and Félix Guattari. Woolf’s relation to the theories of her contemporary Sigmund Freud was unclear. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med transpersoner i psykodynamisk psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Percival Gormaz Riquelme; [2016]
  Nyckelord :Psykoterapi; transsexualitet;

  Sammanfattning : Hur ska psykoterapeutiskt arbete med transpersoner bedrivas? Bör psykoterapeuten tänka på ett särskilt sätt i mötet med den här patientgruppen? Denna studie har som syfte att undersöka psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med transpersoner. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med fem psykoterapeuter verksamma på HBT-hälsan på Södersjukhuset. LÄS MER

 3. 3. Hyde-ing Between Holmes and Watson An Examination of a Homosocial Bond Through a Freudian Analogy of Jekyll and Hyde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Appelgren Percival; [2014-10-09]
  Nyckelord :Sherlock Holmes; Sir Arthur Conan Doyle; male homosocial desire; structural model of the psyche; Sigmund Freud; Robert Louis Stevenson;

  Sammanfattning : The relationship between Sherlock Holmes and John Watson is one of the most famous male friendships in modern literature. Using the two novels A Study in Scarlet and The Sign of Four from Sir Arthur Conan Doyle’s extensive canon about the extraordinary detective and his companion, this essay examines the bond between Holmes and Watson through Eve Kosofsky Sedgwick’s theories about male homosocial desire. LÄS MER

 4. 4. CSR som kommunikationsstrategi : En retorisk textanalys om att kommunicera ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Marlind Mårlind; Emma Percival; [2013]
  Nyckelord :CSR; Retoriskt Textanalys; Kommunikation; Samhällsansvar; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera livsmedelsföretaget Findus AB och dess arbete med Corporate Social Responsibility i relation till hästköttskandalen. Studien ämnar att undersöka vilka skillnader det finns i deras CSR-kommunikation före respektive efter incidenten, vilket omfattar perioden 2012-2013. LÄS MER

 5. 5. Who is Percival? Intertextuality, Monologism and Heteroglossia in Virginia Woolf’s "The Waves"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Helena Rödholm Siegrist; [2012-06-28]
  Nyckelord :Intertextuality; Monologism; Heteroglossia; The Waves; Percival; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : student essay.... LÄS MER