Sökning: "Performance Measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 1547 uppsatser innehållade orden Performance Measurements.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. Predicting the size of a company winning a procurement: an evaluation study of three classification models

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ellen Björkegren; [2022]
  Nyckelord :public procurement; classification; Linear Discriminant Analysis; Random Forests; Support Vector Machines;

  Sammanfattning : In this thesis, the performance of the classification methods Linear Discriminant Analysis (LDA), Random Forests (RF), and Support Vector Machines (SVM) are compared using procurement data to predict what size company will win a procurement. This is useful information for companies, since bidding on a procurement takes time and resources, which they can save if they know their chances of winning are low. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV HALVLEDARBRYTARE : SIMULERING, MÄTNING OCHBERÄKNING AVVÄRMEUTVECKLING OCH TRANSIENTER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds are using contactors to control the power supply in their vehicle,but a replacer has been developed because the contactors take up a lot of space. The replacer is a self-designed semiconductor switch, which is called Ultra High Power DigitalOutPut or UHPDOP. LÄS MER

 4. 4. Validering av en fluoridelektrod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolas Martinet; [2022]
  Nyckelord :ISE; fluorid; validering;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att validera en jonselektiv fluoridelektrod för att säkerställa att instrumentets prestanda har för tillämpningen godtagbart mätområde, precision och riktighet. Parametrar som mellanliggande precision, repeterbarheten och LOD (Limit of detection) och LOR (Limit of reporting) har beräknats. LÄS MER

 5. 5. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER