Sökning: "Performance"

Visar resultat 1 - 5 av 17359 uppsatser innehållade ordet Performance.

 1. 1. INNOVATION IN EUROPE A Comparative Study

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bartlomiej Piotr Kolodziejczyk; [2020-09-16]
  Nyckelord :innovation; comparison; Europe;

  Sammanfattning : Innovation is one of the major factors of the country’s development and wealth. It is generally accepted that economically strong countries can afford to dedicate more funds to research and development, and as such, the economy and innovation are highly interconnected. LÄS MER

 2. 2. Sömn och studieprestation i matematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Peter Ryberg; Philip Peste; [2020-09-14]
  Nyckelord :Sömn; sömnlängd; sömnkvalitet; stress; studieprestation; poängnivå; matematik; problemlösning.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker i vilken utsträckning gymnasieelevers sömnvanor påverkar deras stu-dieprestation i ämnet matematik. Studieprestation mäts som poängnivån eleverna uppnådde på det senaste provet i matematik de skrivit. Sömnvanor beskrivs som sömnlängd, sömnkvalitet, stress inför läggdags och internetanvändning nattetid. LÄS MER

 3. 3. SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND, ACADEMIC PERFORMANCE AND CAREER CHOICES OF GREEK YOUNG ADULTS. A MIXED METHODS STUDY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Panagiotis Patsis; [2020-09-11]
  Nyckelord :Socio-economic background SEB ; academic performance; career choices; young adults; economic crisis;

  Sammanfattning : Aim:The main purpose of this study is to determine the role of socio-economic background (SEB) of young adults, who live in a medium size city of Greece (Ioannina), in shaping their academic performance at school and their career choices afterwards.Theory:The project is based on the cultural theory or theory of reproduction from the French sociologist Pierre Bourdieu. LÄS MER

 4. 4. Vem har apan på sin axel? En kvalitativ studie om teamledarskap på ett företag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Klara Hultqvist; Maja Lidholm; [2020-09-08]
  Nyckelord :team leadership; leadership; teams; team performance; empowerment;

  Sammanfattning : Due to the increased need of organizational adaptation and the need to remain competitive, teams havebecome an important function for building organizations, as the need for different skills, competencesand experiences grow increasingly. Many organizations have therefore left hierarchical and verticalstructures in favor of team-based structures. LÄS MER

 5. 5. DET BLIR INTE ALLTID SOM PLANERAT- - TILLGÄNGLIGHETENS INVERKAN PÅ HR-PRAKTIKERS ARBETSPRESTATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Olausson; Emma Knutsson; [2020-09-02]
  Nyckelord :availability; job demand-resources model; resumption; work interruption; work performance;

  Sammanfattning : This study examines how HR practitioners working in municipal authorities experience availabilitythrough various means of communication such as telephone, e-mail and personal meetings and theinterruptions that availability results in and how this affect their work performance. The study alsoexamines the experience of returning to the interrupted work task. LÄS MER