Sökning: "Performativity"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet Performativity.

 1. 1. Det finns så mycket gammalt mög - en intervjustudie av sopraners arbetsverklighet i operakören

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Fjellander; [2021-03-31]
  Nyckelord :Opera; Opera chorus; Soprno; Fach; Performativity; Workplace; Equality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine performative aspects within Fach/voice types using interviews with three sopranos as source material. My goal is to understand how these aspects affect the work in an opera chorus. LÄS MER

 2. 2. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 3. 3. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 4. 4. (O)lika inför lagen - en diskursanalytisk studie av rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson Peldan; Fanny Enblad; [2021]
  Nyckelord :Key words: Institutional care; gender; discourse theory; gender system; performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate judicial decisions of people between the ages of 13-18 years old who have been placed in compulsory care according to the prerequisite “other socially destructive behavior”. A prerequisite that has been criticized for being far too open for interpretation. LÄS MER

 5. 5. Iscensättning av sjukdom : En performativ och bildsemiotisk studie av svenska konvalescentmotiv 1884­–1933

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2021]
  Nyckelord :convalescence; sickness; TB; performativity; visual semiotics; denotative; connotative; sign; paratext; peritext; epitext; anti-narrative; diagnosis; agency; passiveness; ritualistic; memory; body; vessel; konvalescent; sjukdom; tuberkulos; performativitet; bildsemiotik; denotativ; konnotativ; tecken; peritext; epitext; anti-narrativ; diagnos; agens; passivitet; minne; kropp;

  Sammanfattning : This thesis concerns six Swedish paintings depicting sick or convalescent individuals; Richard Bergh’s Konvalescent (unfinished, 1886), Flickan och Döden (1888), Eva Bonnier’s Magdalena (1887), Gustaf Magnusson’s Konvalescent (1933), Jenny Nyström’s Konvalescenten (1884), and Georg Pauli’s Vid sjukbädden (1885). The purpose of this study is to examine how sickness is portrayed and staged using performative theory and visual semiotics. LÄS MER