Sökning: "Performing Arts"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade orden Performing Arts.

 1. 1. Varför sjunger du? En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever med funktionsvariationer; Motivation; Salutogent förhållningssätt; Kreativ undervisning Students with functional variations; Salutogenic approach; Creative teaching; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ”Varför sjunger du? - En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer” är en kvalitativ intervjustudie där målet är att utforska elever med funktionsvariationer och deras motivation till att utvecklas inom sång och musik. Varför sjunger de och hur jobbar deras pedagoger med att ta reda på elevernas mål och även nå sina egna undervisningsmål? Eleverna i studien är mellan 20 och 25 år gamla och går eller har gått en eftergymnasial utbildning med musik-, bild-, och teaterinriktning för personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter. LÄS MER

 2. 2. Det skulle kunna ingå i nån sorts ensembleledning: En studie om inkludering av stråk- och blåsinstrument i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Josefsson; Lottie Svensson; Ludvig Nordgren; [2022]
  Nyckelord :Blåsinstrument; Ensembleundervisning; Inkludering; Instruering; Kompinstrument; Ledning; Musiklärare; Musiklärarutbildning; Pop- och rockmusik; Stråkinstrument; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Band instruments; Direct; Ensemble activities; Include; Instruct; Music teachers; Music teacher education; Pop and rock music; String instruments; Wind instruments; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers include and furthermore instruct and direct string and wind instrumentalists in ensemble activities, such as western popular music and rock music. Our question at issue is how active and prospective music teachers work inclusive and thereby instruct and direct string and wind instrumentalists in the ensemble activities. LÄS MER

 3. 3. Jakten på det perfekta röret: En undersökning av hur ett klarinettrörs tjocklek påverkar dess kvalitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lydia Holmlund; [2022]
  Nyckelord :Klarinett; Rörblad; Tjocklek; Kvalitet; Mått; Performing Arts;

  Sammanfattning : Vilka fysiska parametrar gör ett bra klarinettrör till just ett bra rör? För att försöka förstå hur ett klarinettrör kan bearbetas för att låta bättre, har jag undersökt fysiska dimensioner hos rör som jag tycker är bra respektive dåliga. Jag har fokuserat på att mäta rörets tjocklek i ett antal punkter, och undersökt om det finns förhållanden som är gemensamma för de bra rören, och som skiljer sig från de dåliga. LÄS MER

 4. 4. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 5. 5. Effective Practice: Five strategies for effective piano practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anela Bakraqi; [2022]
  Nyckelord :Effective practice; Strategies; Piano; Memorization; Self-recording; Mental practice; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine five strategies to practice more effectively. Classical musicians, especially pianists, have to spend a lot of time practicing and it is important to make sure that the practice is effective. LÄS MER