Sökning: "Performing Arts"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade orden Performing Arts.

 1. 1. Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Komposition; kompositionsprocess; strategier; ramar; regler; begränsningar; kreativitet; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i trumspel vid Estetiska programmet - En kvalitativ studie om övning, motivation och spelteknik på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emanuel Nyman; [2020]
  Nyckelord :Övning; motivation; spelteknik; trummor; trumset; estetiska programmet; musikundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; practice; playing technique; drums; drum kit; upper secondary school; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra trumlärares syn på hur de undervisar sina elever vid det Estetiska programmet i att öva på sitt instrument och hur de ser på elevernas motivation. Studien syftar också till att undersöka hur trumlärarna ser på att undervisa sina elever i att utveckla det specifika övningsområdet spelteknik på trumset. LÄS MER

 3. 3. Exhibiting Performing Subjects : Curating Outsourced Performance Labour in Museum Settings

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anne Vigeland; [2020]
  Nyckelord :Performance art; performance curation; art museum; affective labour; outsourced labour; de-skilling re-skilling; reperformance; Marina Abramović; Dora García;

  Sammanfattning : The thesis examines challenges museum curators face when outsourced performers – whose role it is to embody the work of other artists – are included in exhibition projects. The research questions are: What are the practical, juridical and ethical challenges that come with situating outsourced performance labour in the museum setting? What does the inclusion of live performance in exhibition projects mean for the role of the museum curator? Two exhibition cases in Stockholm are studied in the thesis: Marina Abramović – The Cleaner (2017) at Moderna Museet and Dora García, I Always Tell the Truth at Bonniers Konsthall (2018–19). LÄS MER

 4. 4. Sång i rätt stämning- Hur rent ska man egentligen intonera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Fredrik Hagerberg; [2020]
  Nyckelord :Klassisk sång; intonation; interpretation; gehör; musikteori; Classical singing; music theory; Performing Arts;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag utforskat hur man som sångare kan tänka kring intonation. Under arbetet har jag gjort en litteraturstudie för att förstå matematiken och teorin bakom sångarens intonation. LÄS MER

 5. 5. Komposition av yogamusik En studie i kreativa processer, personligt uttryck och musikaliska begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Renklint; [2020]
  Nyckelord :Yogamusik; komposition; kreativitet; uttryck; begränsningar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Yoga music; composing; creativity; expression; limitations; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån portföljmetoden och tidigare forskning undersöka begreppen kreativitet och personligt uttryck i en kompositorisk process. I resultatet framgår det att jag utifrån mina egna erfarenheter av att komponera musik för ett specifikt ändamål, ett yogapass, upplever att den kreativa skapandeprocessen främjas av musikaliska begränsningarna medan mitt personliga musikaliska uttryck hämmas av begränsningarna. LÄS MER