Sökning: "Performing Arts"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade orden Performing Arts.

 1. 1. Babyrytmik: rörelseglädje och musikalisk gemenskap – en rytmikpedagogs och fyra föräldrars upplevelser av babyrytmik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Nordström; [2019]
  Nyckelord :babyrytmik; gemenskap; musik; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; rytmik; rörelse; samspel; spädbarnssång. educational science; eurhythmics for infants; eurhythmics; community; interplay; movement; music; music education; singing with infants.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av babyrytmik och vad som kan uppnås genom babyrytmik i en verksamhet tillhörande Svenska Kyrkan i Malmö. Litteraturkapitlet beskriver begreppet rytmik och dess bakgrund, babyrytmik, barns upplevelse av musik och rytmik, samt barns utveckling kopplad till musik och rytmik. LÄS MER

 2. 2. “Titta där! Titta där! Står en riktig trollkonstnär” - En studie om att skriva musik till barn med fokus på ramar och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sara Rosander; [2019]
  Nyckelord :Barnmusis; Begränsningar; Låtskrivarprocesser; Musikalisk utveckling; Ramar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Children s music; Frames; Musical development; Restrictions; The process of making music; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att skriva musik är något som har varit närvarande under hela mitt liv. Jag skrev min första låt när jag var åtta år och efter det har musikskapande varit en stor del av mitt musicerande. Att jobba med barn i de lägre åldrarna har också varit ett arbete som lockat mig. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Omfång; Register; Sång; Sångteknik; Stöd; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Range; Singing Technique; Song; Support; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. "Vi är kreativitet" - en studie om kvinnliga låtskrivares skapandeprocesser och pedagogiska tankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Dianna Fischer Bennekov; Moa Hörngren Widing; [2019]
  Nyckelord :Flow; Kreativitet; Musikpedagogik; Musikskapande; Pedagogik; Skapandeprocess; Utbildningsvetenskap; Creativity; Creative Process; Educational Science; Music Education; Pedagogy; Songwriting; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I denna studie får vi genom åtta intervjuer en inblick i musikskapandet hos kvinnliga artister och musiklärare. Vi undersöker hur deras skapandeprocesser ser ut, deras syn på kreativitet och musikskapande samt vilka metoder de använder i sitt låtskrivande. LÄS MER

 5. 5. At Cycles' End Kollaborativt musikskapande och kreativa processer i ett progressivt doom-metal band

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Rubin; [2019]
  Nyckelord :Kollaboration; Kreativitet; Musikalisk kommunikation; Repetitionsprocess; Videodokumentation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Collaboratio; Creativity; Musical Communication; Repetition Process; Video Documentation; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kollaborativt musikskapande fungerar i det progressiva doom-metal bandet At Cycles' End, och därmed också fördjupa kunskapen om hur den kreativa processen mellan bandets medlemmar går till, hur idéer bedöms och värderas, hur kommunikationen fungerar, samt på vilka sätt videodokumentation kan användas både i skapande- och repetitionssituationen och i vetenskaplig reflektion. Studien har en kvalitativ inriktning, genom aktionsforskning och deltagande observation genomförd med videodokumentation under fem repetitionstillfällen. LÄS MER