Sökning: "Performing Arts"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade orden Performing Arts.

 1. 1. Exhibiting Performing Subjects : Curating Outsourced Performance Labour in Museum Settings

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anne Vigeland; [2020]
  Nyckelord :Performance art; performance curation; art museum; affective labour; outsourced labour; de-skilling re-skilling; reperformance; Marina Abramović; Dora García;

  Sammanfattning : The thesis examines challenges museum curators face when outsourced performers – whose role it is to embody the work of other artists – are included in exhibition projects. The research questions are: What are the practical, juridical and ethical challenges that come with situating outsourced performance labour in the museum setting? What does the inclusion of live performance in exhibition projects mean for the role of the museum curator? Two exhibition cases in Stockholm are studied in the thesis: Marina Abramović – The Cleaner (2017) at Moderna Museet and Dora García, I Always Tell the Truth at Bonniers Konsthall (2018–19). LÄS MER

 2. 2. Att skriva pastisch – förslag till en analytisk kompositionsmodell

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Filip Vester; [2020]
  Nyckelord :pastisch; komposition; musettevals; musikalisk analys; musikteori; Performing Arts;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar jag hur jag går tillväga att med hjälp av musikteoretiska analyser skriva pastisch i en stil jag inte tidigare har studerat eller har någon djupare kännedom om. Målet har varit att komponera ett stycke i en specifik stil, i det här fallet en musettevals. LÄS MER

 3. 3. OCTO

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Nina Cherrug; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today’s sports glasses are great for rather extreme sports like biking, skiing and running often in tough weather conditions. They protect against wind, rain, blinding sun in the snow but also insects and dirt. LÄS MER

 4. 4. Om Gud så gett er bara en enda ton. Att hjälpa sånghämmade att hitta sin röst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Karin Söndrebo; [2020]
  Nyckelord :sånghämning; sångröst; sång; kyrkomusik; kör; Performing Arts;

  Sammanfattning : I mitt kommande yrke som kyrkomusiker i Svenska kyrkan kommer jag att leda församlingens musik och i församlingen kommer jag att möta människor som är sångovana eller har svårigheter med att sjunga. I min uppsats redogör jag för mitt arbete med att hjälpa dessa människor att hitta och förbättra sin sångröst, som är ett primärt instrument i församlingens musicerande och gudstjänstliv. LÄS MER

 5. 5. Pianospel – Det roligaste som finns? En enkätstudie om kulturskoleelevers syn på sin pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Vestman; [2020]
  Nyckelord :inre drivkraft; kognitiv självständighet; kulturskolan; lektionsinnehåll; musikpedagogik; pianospel; pianoundervisning; prioritetsordning; utbildningsvetenskap; yttre motivation; internal driving force; cognitive autonomy; culture school; educational science; lesson content; music education; piano playing; piano teaching; priority order; external motivation; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huvuddelen av alla pianoelever slutar spela inom 3 år på kulturskolan. Varför är frånfallet så stort och vad kan man göra för att förhindra det? Tidigare forskning visar bland annat att popmusik är den genre pianoeleverna helst vill spela och att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas och upplever en känsla av kompetens för att vilja fortsätta spela. LÄS MER