Sökning: "Perifer venkateter"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Perifer venkateter.

 1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
  Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER

 2. 2. ”En bild säger mer än tusen ord” - Föräldrars uppfattning av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer : En enkätstudie inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Carlström; Mia Schilström; [2021]
  Nyckelord :Children; Picture Support; Procedure Preparation; Parents; Information; Barn; Bildstöd; Procedurförberedelse; Föräldrar; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnperspektiv och barns perspektiv är grundläggande för ett barncentrerat förhållningssätt där barnet respekteras och tillåts vara delaktig. Vården ska utformas och genomföras i samråd med barnet och föräldrarna vilket ställer krav på vårdpersonalen att ge individanpassad information utifrån barnets förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Midline som alternativ venös infart? : en litteraturöversikt om patientsäkerheten vid användandet av midlinekatetrar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Wille Olsson; Aino Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Midline catheters; Health technology; Patient safety; Venous accesses; Medicinsk teknik; Midlinekatetrar; Patientsäkerhet; Venösa infarter;

  Sammanfattning : Venösa infarter används för att ge intravenösa läkemedel samt blodprovstagning. De venösa infarter som används inom sjukvården är perifera venkatetrar, midlines, PICC-lines och andra centralvenösa infarter. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Nyckelord :backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Sammanfattning : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder som röntgensjuksköterskan kan använda för att lindra smärta hos barn i samband med inläggning av perifer venkateter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dafina Bajramaj; Arej Abdulrahman Najem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER