Sökning: "Perioperativ dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Perioperativ dialog.

 1. 1. Hur vårdrelationen etableras preoperativt för god personcentrerad vård : En litteraturstudie med syntes från Fundamentals of Care

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård; Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Katarina Hörnfeldt; Ulrica Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Nurse Anesthetist; Perioperative dialogue; Patient Advocate; Fundamentals of Care; Systematic Review; Anestesisjuksköterska; Perioperativ dialog; Patientförespråkare; Fundamentals of Care; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen som etableras mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi i det tidsbegränsade preoperativa mötet är en förutsättning för att specialist-sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad vård. Det har tidigare inte studerats hur vårdrelationen etableras utifrån ramverket Fundamentals of Care i den preoperativa kontexten. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans metoder för att påverka barns oro perioperativt : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lilia Zeleskov; Alexander Méstamandy; [2019]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; child; anxiety; communication; perioperative dialogue; Anestesisjuksköterska; barn; oro; kommunikation; perioperativ dialog;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en essentiell del av hälso- och sjukvården, särskilt i mötet mellan anestesisjuksköterskan och barnet i den perioperativa miljön. Sjukhusmiljön, vårdpersonalen och själva sjukdomen kan upplevas som en krissituation av barn och dess anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Den perioperativa dialogen ur den blivande operationssjuksköterskans perspektiv - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Susann Ismael Mahmood; Hanna Götberg; [2018-07-10]
  Nyckelord :perioperativ; perioperativ dialog; kommunikation; operationssjuksköterska; personcentrerad vård; dialog;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom operationsverksamheter kommunicerar anestesi- och operationssjuksköterskan med en perioperativ dialog med patienten för att säkerställa personcentrerad vård. Den perioperativa dialogen är kommunikationen med patienten som är uppdelad i tre faser: före, under och efter operation och är en förutsättning för kontinuitet i patientens operationsförlopp. LÄS MER

 5. 5. Patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi : En metasyntes

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Hedström; Victoria Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Perioperativ; erfarenhet; regional anestesi; vaken patient; metasyntes; kvalitativ;

  Sammanfattning : Titel: Patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi - En metasyntes   Bakgrund: Idag genomförs många operationer i regional anestesi. Detta innebär att patienter är vakna under operationen vilket kan skapa olika känslor hos patienten samt innebära ett ökat behov av stöd för patienterna. LÄS MER