Sökning: "Peripheral tolerance"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Peripheral tolerance.

 1. 1. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundbeck; [2019]
  Nyckelord :hypothyroidism; lymfocytär thyreodit; hund; CTLA-­4; DLA; autoantikroppar; FoxP3; cytotoxiska T-­lymfocyter;

  Sammanfattning : Lymfocytär thyreodit är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och uppkommer på grund av en autoimmun reaktion mot thyroidea. Det resulterar i att körteln bryts ned och nivåerna av thyroideahormoner i kroppen minskar. LÄS MER

 2. 2. REHABILITERINGSMETODER FÖR HYPERACUSIS En beskrivande översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Berg; Stina Ljungberg; [2018-09-19]
  Nyckelord :hyperacusis; audiologisk rehabilitering; ljudterapi; tinnitus retraining therapy TRT ; kognitiv beteendeterapi KBT ; counselling; audiological rehabilitation; sound therapy; cognitive behavioral therapy CBT ;

  Sammanfattning : Abstract: Some people experience decreased sound tolerance. This can mean that the person has hyperacusis. There are two kinds of hyperacusis; central and peripheral. Hyperacusis can be diagnosed by audiological tests and/or questionnaires. LÄS MER

 3. 3. Tollarsjuka : resultat av ett naturligt urval?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Hällström; [2015]
  Nyckelord :autoimmunitet; Tollarsjuka; IMRD; SRMA; DLA klass II; autoimmunity; DLA class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Tollare), en apporterande ras med ursprung i Kanada, var i början på 1900-talet nära att utrotas på grund av två epidemier av valpsjuka som härjade i landet. I dag har rasen rapporterats vara predisponerad för vissa immunmedierade sjukdomar däribland s.k. tollarsjuka. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av metoder att mäta centrering av skruvhål i skär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Dzemil Adrovic; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There have been, in some rare cases, difficulties with clamping of inserts with U-holesin their tool holder. According to the complaints, the inserts could not be properlyclamped or could fracture when clamped. LÄS MER

 5. 5. Studies of peripheral tolerance in AIRE deficient mice

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Molekylär genetik

  Författare :Sabina Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Autoimmunity; Peripheral tolerance; AIRE; APS I; DC; BAFF; ICOSL;

  Sammanfattning : Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1(APS I) is a monogenic autosomal recessive autoimmune disorder which is the result of mutations in the autoimmune regulator (AIRE) gene. Symptoms of the disease include circulation of multiple organ specific autoantibodies, which leads to the breakdown of several tissues, including the adrenal cortex and the parathyroid glands. LÄS MER