Sökning: "Peritonit"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Peritonit.

 1. 1. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER

 2. 2. Frilevande larver av Strongylus vulgaris : en experimentell studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Ling; [2020]
  Nyckelord :häst; bete; blodmask; strongylus vulgaris;

  Sammanfattning : Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, drabbar hästar på betet. Parasiten har en fekal-oral livscykel som tar ca sex månader att fullborda. Infekterade individer sprider ägg från S. vulgaris via träcken, varpå äggen kläcks och larver utvecklas i träckhögen på betet. LÄS MER

 3. 3. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Nyckelord :Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Sammanfattning : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. LÄS MER

 4. 4. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Torén; [2019]
  Nyckelord :livmoderinflammation; pyometra; kliniska tecken; peritonit; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. LÄS MER

 5. 5. Pathogenesis and risk factors of feline infectious peritonitis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristian Arkela; [2019]
  Nyckelord :infektiös; peritonit; katt; patogenes; FIP; feline; coronavirus; risk;

  Sammanfattning : Feline infectious peritonitis (FIP) is a fatal disease amongst both domesticated and wild felines. Pathogenesis behind FIP is not completely clear, but the consensus states that Feline coronavirus (FCoV) acquires mutations in genes that code for example the Spike (S) protein and 3c (Bank-Wolf et al., 2014; Chang et al., 2012; Vennema, 1999). LÄS MER