Sökning: "Permaculture"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Permaculture.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Bornfeldt Persson; [2022]
  Nyckelord :odling; förskolor; barn; lagstiftning;

  Sammanfattning : Barns utveckling kan påverkas positivt av odling som pedagogiskt verktyg, varför förskolor är en lämplig plats att använda odlingar på. Det finns både lagar som kan uppfyllas genom odling med barn, och lagar som begränsar användningen av odlingar. LÄS MER

 3. 3. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Finn Rogge; [2021]
  Nyckelord :Permaculture; Regenerative Agriculture; Traditional Ecological Knowledge; Global Food System; Rural Development;

  Sammanfattning : As a result of the harmful environmental practices found within the industrial agricultural system and the various negative accompanied socioeconomic consequences to health, local livelihoods, and resilience of rural communities, there has been an increasing global interest in Alternative Food Networks (AFNs) and alternative farming practices, such as permaculture and regenerative agriculture, that envision a more environment-friendly and equitable food- and agricultural system. At the same time, the potential of Indigenous woldviews and knowledges, such as Traditional Ecological Knowledge (TEK), to introduce more environment-friendly land use practices and to reshape our understanding of nature becomes more publicly, but also scientifically acknowledged in the management of natural resources. LÄS MER

 4. 4. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Nyckelord :permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. LÄS MER

 5. 5. Community of Communities : Platform for political empowerment of permaculture groups

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Gelson Veloso; [2021]
  Nyckelord :Design for Social Innovation; Codesign; Platform Design; Political Empowerment; Permaculture;

  Sammanfattning : This research investigates the potential of digital platforms to broaden the scope of action and empower permaculture communities in their attempt to challenge the capitalist mode of production regarding topics such as food harvesting and consumption patterns. It draws on Manzini’s (2018) critique of neoliberalism and his discussion on designing for social innovation, which suggests focusing on and enhancing existing members' capabilities rather than their needs; fostering cross-collaboration within and among communities; and allowing these collaborations to mature over time. LÄS MER