Sökning: "Permakultur"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Permakultur.

 1. 1. PERMAKULTUR OG DEN BÆREDYGTIGE STAT: CIVILSAMFUNDET SOM DRIVKRAFT FOR GRØN OMSTILLING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Agnete Nørmark; [2021]
  Nyckelord :Permaculture; environmental sociology; capitalism and criticism; political ecology; regenerative agriculture; Denmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how permaculture in Denmark can contribute to the green transition towards a sustainable state. Permaculture offer a practical design on how to live a sustainable life including a practical detailed design to farming. LÄS MER

 2. 2. Reforestation & Marine Permaculture: Does the Method Affect the Willingness To Pay for Carbon Offsetting? A Randomised Contingent Valuation Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elice Fällström; August Schelin; [2020-07-24]
  Nyckelord :Carbon offsetting; Reforestation; Marine permaculture; Contingent valuation; Willingness to pay; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Failing to limit global mean surface temperature rise to 1.5°C risks leading to irreversible environmental degradation. One measure to mitigate global warming is carbon offsetting through increasing biotic carbon sequestration. LÄS MER

 3. 3. Drömmen om att bli självförsörjande - En kvalitativ studie av drivkrafterna till att bli självförsörjande när det kommer till matproduktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Beatrice Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Självförsörjning; ekologiskt habitus; permakultur; klimatmedveten; självhushållning; konsumtion; kapitalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att förstå varför en viss grupp av människor strävar efter att bli självförsörjande när det kommer till sin matproduktion. Med hjälp av Bourdieus teoretiska begrepp habitus, som senare har vidareutvecklats inom miljörörelsen till ett ekologiskt habitus, kommer jag att analysera informanternas drivkrafter. LÄS MER

 4. 4. Starting from the ground - the transformative potential of grassroots movements towards sustainability : Imagining and practicing permaculture at Kosters Trädgårdar, Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för temaLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sue Schmit; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Development Goals; green societal transformations; grassroots movements; citizen-led transformations; permaculture; Kosters Trädgårdar; Permakultur; Kosters Trädgårdar; hållbar utveckling; Sydkoster;

  Sammanfattning : This thesis examines the transformative potential of grassroots movements for sustainability and thus asks how citizen-led initiatives can contribute the United Nation’s 2030 Agenda. In focus is the permaculture movement and its efforts to promote small-scale farming in balance with ecological systems and principles. LÄS MER

 5. 5. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER