Sökning: "Permanent Establishment"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Permanent Establishment.

 1. 1. Does the Substance over Form approach implemented as a result of the BEPS package reconciles the Permanent Establishment definition with the existence of economic allegiances?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Moisés Zúñiga Vargas; [2019]
  Nyckelord :Taxes; Permanent Establishment; economic allegiances; MLI; OECD; BEPS; Model Tax Convention; International taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment (PE) concept plays a key role in the distribution of taxing rights between States by determining when the profits derived by an entity are taxable in a State other than the State of its residency. This concept, originally, evidenced the existence of sufficient economic allegiances between a non-resident entity and a State to justify taxation therein. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av insatsmodul till en Arcam S12 EBM-maskin : För möjliggörande av småskaliga tester med mindre pulveråtgång

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jack Jonasson; Jens Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Modular; Powder Feeding; Build Volume; Additive Manufacturing; EBM; Modulär; Pulvermatning; Byggvolym; Additiv Tillverkning; EBM;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar utvecklingsprocessen för en insats till en ARCAM S12 Electron Beam Melting-maskin.   Behovet består i att dagens maskin kräver en full tank med tillverk-ningsmaterial för att kunna användas. LÄS MER

 3. 3. Deformation monitoring using GNSS:A study on a local network with preset displacements

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Peshawa Mohammed; [2019]
  Nyckelord :Deformation detection; processing parameters; GNSS; online post-processing;

  Sammanfattning : In the past two decades, the number of observations and the accuracy of satellite-basedgeodetic measurements like Global Navigation satellite systems (GNSS) greatly increased,providing measured values of displacements and velocities of permanent geodetic stations.Establishment of the geodetic control networks and collecting geodetic observations, indifferent epochs, are a commonly used method for detection of displacements andconsequently disaster management. LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER

 5. 5. Learning to Exist Without Physical Connection : An Analysis of OECD Permanent Establishment Updates and Changes to the U.S. Substantial Nexus Test

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Hawkinson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER