Sökning: "Pernilla Broberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pernilla Broberg.

 1. 1. Cytostatikabehandling vid konstaterad bröstcancer - Illabefinnande och dess bidragande faktorer bland kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Broberg; Amanda Petersson; [2019-08-02]
  Nyckelord :bröstcancer; cytostatikabehandling; illabefinnande; biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de äldsta sjukdomarna som finns beskrivna i historien och bröstcancer är idag en allvarlig men vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Bröstcancer finns i olika stadier och kan behandlas med bland annat cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 2. Kaffe men inte kaka -Revisorns oberoende vid fristående rådgivning och speciellt vid apportupprag till revisionsklienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Negra Savic; Maja Dragicevic; [2007]
  Nyckelord :Revisor; oberoende; apportintyg; rådgivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Coffee but not cake- auditors independence by other services than auditing and especially capital contribution to clients Seminar date: eight of June 2007 Course: FEK591 Master thesis in Business Administration, 10 Swedish credits (15 ECTS) Authors: Maja Dragicevic and Negra Savic Advisor/s: Anne Loft och Pernilla Broberg Key words: Auditor, independence, consolation, capital contribution, counselling Purpose: The aim of this study was to determine the auditors’ opinions wether there are threats concerning their independence by other services and especially capital contribution. What services can an auditor perform besides accounting services so that it does not disturb and threat the auditors’ independence? Methodology: To achieve the purpose of the thesis a qualitative study was implemented. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende i debatt och regleringar 1980-2007

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Friberg; Tanja Nicole Larsson; [2007]
  Nyckelord :revision; revisor; analysmodellen; revisorns oberoende; reglering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel Revisorns oberoende i debatt och regleringar 1980-2007 Saminariedatum 2007-06-08 Ämne/kurs Magisteruppsats i företagsekonomi, revision, 10 poäng (FEK 591) Författare Madeleine Friberg, Tanja Larsson Handledare Anne Loft, Pernilla Broberg Fem nyckelord revision, revisor, analysmodellen, revisorns oberoende, reglering Syfte Vårt syfte är att genom en studie över en tidsperiod som sträcker sig från början av 1980-talet till idag beskriva en bild av diskussionen om revisorns oberoende för att sedan analysera hur den har förändrats genom åren och hur regleringen för revisorers oberoende anpassats till utvecklingen i samhället i Sverige men också internationellt i den mån Sverige påverkats. Metod Vi har gjort en kvalitativ studie av longitudinell design där vi fått vår empiri genom artikelstudier samt personliga intervjuer med syftet att göra en deskriptiv studie av hur verkligheten ser ut. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivningar -för en rättvisande bild eller eget intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Monika Axelsson; Pernilla Broberg; Charlotta Schéle; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående övergången till mer internationella redovisningsregler och rekommendationer diskuteras just nu flitigt i Sverige. Samtidigt som den internationella harmoniseringen ska stärkas och jämförbarheten öka, finns oro för att en mängd nya valmöjligheter ger ett allt för stort spelrum för uppskattningar och bedömningar av företagsledningen. LÄS MER

 5. 5. Vad förklarar variationer i frivillig information?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Pernilla Broberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an increased pressure for firms to provide the financial market with additional information. Such disclosure is attached with different kinds of costs. In spite of these costs, and in spite of increased mandatory disclosures, firms choose to voluntary disclosure financial information to analysts and others. LÄS MER