Sökning: "Pernilla Eckerholm Wallfur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Eckerholm Wallfur.

  1. 1. Samtalsmatta för ökad delaktighet och kommunikation mellan personer som har Huntingtons sjukdom, närstående och tanhygienist

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elina Gelfgren; Pernilla Eckerholm Wallfur; [2011-09-21]
    Nyckelord :samtalsmatta; Huntingtons sjukdom; kommunikationseffektivitet; delaktighet; klinisk verksamhet; Talking Mats; Huntington s disease; effectivness of communication; participation; clinical practice;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to examine if Talking Mats® couldsupport communication and participation for people with Huntington’sdisease, carers and a dental hygienist in conversation about oral care. Elevendyads, a person with Huntington's disease and a carer, participated.Conversations with and without mats were video recorded and compared. LÄS MER