Sökning: "Pernilla Eilert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Eilert.

 1. 1. Learning behaviour trees for simulated fighter pilots in airborne reconnaissance missions : A grammatical evolution approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Pernilla Eilert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fighter pilots often find themselves in situations where they need to make quick decisions. Therefore an intelligent decision support system that suggests how the fighter pilot should act in a specific situation is vital. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en applikation för framtagning av hjärnresponser vid funktionell magnetresonanstomografi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Arvidsson; David Bergström; Pernilla Eilert; Håkan Gudmundsson; Christoffer Henriksson; Filip Magnusson; Henning Nåbo; Elin Petersén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av programvaran JABE som ska användas i forskning om hjärnresponser. Syftet med rapporten är att utreda frågeställningarna kring hur ett sådant system kan utformas så att det skapar värde för kund och samtidigt underlättar vidareutveckling. LÄS MER