Sökning: "Pernilla Eurenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Eurenius.

  1. 1. Krama mig och fråga hur jag mår - skilsmässobarns perspektiv på skolans bemötande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Pernilla Eurenius; Karolina Svensson; [2013]
    Nyckelord :Skilsmässa; Skilsmässobarn; Barn i kris; Skolans roll; Skolans bemötande; Barns perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ur barns perspektiv undersöka hur skolan på ett bra sätt kan bemöta barn med separerade föräldrar. Frågeställningarna har även vidrört hur de separerade föräldrarna vill att deras barn ska bli bemötta av pedagoger i skolan. LÄS MER