Sökning: "Pernilla Folkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Folkesson.

 1. 1. Bolagsplundring vid företagsöverlåtelser - En studie om behovet av lagstadgad revision vid företagsöverlåtelser, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bengtsson; Joakim Bråtemyr; [2010-06-10]
  Nyckelord :Bolagsplundring; ekonomisk brottslighet; företagsöverlåtelser; förvärv; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Termen bolagsplundring har länge används för att beskriva planerade oegentligheter i näringsverksamhet. Bland de första plundringshärvorna som nämns i Sverige är Kreugerkraschen, men fenomenet har levt kvar och är fortfarande aktuellt. LÄS MER

 2. 2. A field study on feeding of Alpacas in Sweden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Folkesson; [2007]
  Nyckelord :alpaca; feeding; nutrition; lactating females; alpaca females; crias;

  Sammanfattning : Alpacas are held in South America mainly for wool production, but also for meat and leather production. South American Camelids, including alpacas, vicuñas, llamas and guanacos, are well adapted to the harsh environment during the dry season in South America. LÄS MER